mu eòghainn // about

author m evan macgriogair on a wooden bench in front of a graffiti wall. author is white and has long, wavy black hair and is wearing pale jeans, a red-brown pleather jacket, and a teal shirt that matches the graffiti. and terrible fake uggs.
credit: sara mcqueen 2018

beurla an cois // english below


sgrìobhadair, seinneadair, caran coltach ri neach-ealain bho àm gu àm. rugadh eòghainn ann an texas ach thogadh i ann an iomadh àiteachan bho na stàitean aonaichte (ochd stàitean nam measg) gu inbhir nis gu kraków. ’s e dachaigh a th’ ann an alba. tha i a’ fuireach ann an partaig fo smachd an dà chait aice. bidh eòghainn a’ sgrìobhadh agus a’ seinn anns a’ ghàidhlig is anns a’ bheurla (nuair a dh’fheumas i).

’s còig-cànanach a tha eòghainn ’s i as chofhurtaile sa ghàidhlig, sa bheurla, agus sa phòlais. tha spàinnis is gearmailtis aice cuideachd gu ìre.

riochdairean: ma bhios sibh a’ bruidhinn beurla rithe no mu a deidhinn, nach cleachd sibh they/them. tha i/ise ceart gu leòr sa ghàidhlig, ge-tà. polski: onu. español: ella. deutsch: sie.

a bharrachd, ’s e neach-ionnsachaidh a th’ ann an eòghainn. bidh mearachdan gràmair ann. bidh i taingeil airson ur foighidinn. (cha robh na cromagan [‘] ceart ag obrachadh an toiseach, is eòghainn gan sealg fhathast airson an lòsgadh–gabhaibh a leisgeul ma nochdas feadhainn a tha ceàrr fhathast. :P)

writer, singer, something like an artist at times. evan was born in texas but raised in places ranging from eight different us states to inverness to kraków. scotland is home. evan lives in partick under the reign of two cats, where they write and sing in gaelic (gàidhlig, known in some places as scottish gaelic) and in english.

evan speaks five languages and is most comfortable in gaelic, english, and polish. they also speak spanish and german, though not as confidently.

pronouns: please use they/them pronouns if you encounter evan in the wild or are discussing them. i/ise is fine in gaelic. polski: onu. español: ella. deutsch: sie.